Մենք տեղափոխվել ենք նոր վեբ կայք․ armenia.unfpa.org հասցեում

Մենք տեղափոխվել ենք նոր վեբ կայք․ armenia.unfpa.org հասցեում

Սիրելի բարեկամներ,

ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի վեբ կայքը տեղափոխվել է նոր հասցե՝ armenia.unfpa.org:

Համեցեք:

Սիրով՝

ՄԱԲՀ հայաստանյան թիմ