ԿԱՆԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԽՏՐԱԿԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՆԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԽՏՐԱԿԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ուսումնասիրությունն իրականացվել է 2015-16 թթ.-ին, անկախ փորձագետ Նվարդ Մանասյանի կողմից, ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմանդրամի կողմից ֆինանսովորվող «Գենդերային հավասարության անհամապատասխանությունների ախտորոշիչ ուսումնասիրություն» ծրագրի շրջանակներում:

Նպատակը  կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության և դրանով պայմանավորված տնտեսական զարգացման ապահովման համար միջոլորտային միջամտությունների քննարկման մեկնարկն է:

Կից ֆայլԾավալը
Gender-Gap-UNFPA-brief-final.pdf483.47 KB