Տղամարդիկ և գենդերային հավասարության հիմնախնդիրը Հայաստանում

Տղամարդիկ և գենդերային հավասարության հիմնախնդիրը Հայաստանում

Տղամարդիկ և գենդերային հավասարության հիմնախնդիրը Հայաստանում

Սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքների զեկույց

Հետազոտությունն անցկացվել է Հայաստանում ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում 2015-2016 թթ.: 

Ընտրանքը, դաշտային աշխատանքները և վերջնական տվյալների բազան ձևավորվել է  Քաղաքական և սոցիոլոգիական խորհրդատվություների ինստիտուտի կողմից (ՔՍՀԻ/IPCS)

Վերլուծական զեկույցի հեղինակներ՝

Վլադիմիր Օսիպով, գ. թ., գենդերային փորձագետ՝ գլուխներ 1, 2, 3, 7 և  8

Ջինա Սարգիսովա, գենդերային փորձագետ՝ գլուխներ 4, 5 և 6 


 

 

Բեռնել զեկույցի ամփոփիչ եզրակացությունը

Բեռնել ինֆոգրաֆիկան

Կից ֆայլԾավալը
MEN_AND_GENDER_EQUALITY_Final.pdf1.51 MB